Nedåtgående medieinvesteringar under maj

Slutresultatet för medieinvesteringarna under maj månad landade på -1,2 %, de största förlorarna är kvällspressen och dagspressen, såväl i storstäderna som på landsbygden. Vinnarna är framför allt Radio och Internet.
Det är Sveriges Mediebyråers medlemmar som siffrorna kommer från, och det är dystra siffror som visas upp, i alla fall för maj månad. Totalt på året har medieinvesteringarna gått upp med 3,6 %, något som ligger i linje med den senaste tidens trender.
Kvällspressen tappar 22% jämfört med maj förra året, och har totalt tappat nästan 17 % bara i år. För dagspressen i storstäderna är siffrorna omvända, -16 % jämfört med maj förra året och – 22,6 % sedan årsskiftet. Även kategorin Sök tappar mycket, hela 22 %.
Radio fick å andra sidan se ett mycket stort uppsving på hela 26,1 % jämfört med maj förra året. Sedan årsskiftet har investeringarna i radioreklam ökat med 25 %, och ligger idag på den högsta nivån som uppmätts i Mediebyråbarometerns historia. Det är tydligt att allt fler ser radio som ett enkelt och tillgängligt sätt att göra reklam till en förhållandevis låg kostnad.
Även internet ökar, dock ”bara” med 6,6 %. De senaste fem åren har dock investeringarna gått från 186 miljoner till över 400 miljoner, en ökning med 21 procent per år.
Det följer den senaste tidens utveckling där tryckt media tappar allt mer mark till förmån för radio och internet. Förvisso har viss press även digitala kanaler, men intäkterna där räcker inte för att täcka upp de förluster som de gör i sina tryckta kanaler.
Rapporten visar att även utomhus/trafikreklam och bioreklam ökar sina intäkter, medan DR/Annonsblad och TV tappar. Alla dessa siffror ligger dock under 5 % skillnad jämfört med maj förra året