Nätreklam för barn – ett tabubelagt ämne

Reklam riktad till barn är tabubelagt i Sverige. Carolina Martinez vid Lunds universitet som i dagarna disputerar med en avhandling om barn och nätreklam berättar att flera reklamproducenter som hon intervjuat inte ens ville kalla det reklam utan menade att de erbjöd barnen gratis underhållning.
Medie- och kommunikationsvetaren Carolina Martinez berättar att hon hade svårt att få tag på reklamproducenter och marknadsförare av barnprodukter som ville låta sig intervjuas.
– Det finns en stark norm i samhället att reklam för barn är något fult. Men eftersom den finns och frodas i hög utsträckning oreglerad på internet så är det viktigt att vi pratar om den.
Förutom reklamproducenter har hon intervjuat barn i två olika omgångar, år 2011 och år 2015. Under samma tid exploderade användningen av mobilspel.
– Alla barn som jag intervjuade tyckte att reklamannonser i mobilspel var särskilt störande. De talar om ”fake kryss” där de tror sig kunna klicka bort reklamen, men istället leds bort från det de egentligen vill göra på internet.
En annan, enligt Carolina Martinez, aggressiv metod bland reklammakarna för att tvinga till sig barnens uppmärksamhet är att erbjuda dem extra spelpengar och virtuella föremål i utbyte mot att de tittar på en reklamsnutt.
– Barnen talar om reklamen i termer av ”de försöker lura mig och tvinga mig att klicka”.
Det är inte innehållet i reklamen utan själva utformningen som barnen tycker är mest problematisk, framförallt att annonser uppträder plötsligt och oförutsägbart i spelappar. På Youtube upplever barnen den som mindre störande och ofta även underhållande.
– Youtubereklamen är mer förutsägbar. Barnen vet oftast när den ska komma och störs därför inte av den på samma sätt, säger Carolina Martinez.
Men även om barn störs mycket av nätreklam så är Carolina Martinez emot ett totalförbud. Däremot anser hon att internetreklam måste regleras bättre. I sin avhandling för hon fram ett antal policyförslag på hur ett sådant regelverk skulle kunna se ut.
– De här förslagen skulle så klart även gagna vuxna på internet, säger hon.
Carolina Martinez disputerar den 3 februari med avhandlingen Targeting Children Online: Young internet users and producers in the commercial media environment http://portal.research.lu.se/portal/files/19637631/e_spik_version_carolina.pdf