Nativeannonser måste ta hänsyn till kontexten, annars kommer reklamblockerandet öka

Det är mycket prat om att annonser ska vara native för att vara effektiva. Men annonser måste vara anpassade till platsen där de syns, annars kommer de uppfattas som störande och driva fler användare till att installera reklamblockerare.
Den annonstyp som användare tycker är mest störande är videor som startar automatiskt och som inte går att hoppa över. Det är egentligen ett koncept rakt av taget från linjär TV, ett annonsformat som där anses vara accepterat, men i digitala kanaler ses det som störande.
Läs även: Native-annonser 300 procent effektivare än vanliga annonser
Anledningen till det är att annonsformatet passar in i hur information göra tillgänglig på TV, men användarnas beteende ser annorlunda ut i den digitala världen, och då behöver även annonserna se annorlunda ut. Annonserna behöver ta hänsyn till den kontext i vilken de befinner sig för att passa in och accepteras av användarna.
Gå vi djupare i native-diskussionen ser vi att det faktiskt inte finns någon definition på vad en nativeannons innebär. Men i korta drag handlar det om att det är en annons som är anpassad till det övriga flödet på sidan i fråga om layout, interaktion och innehåll. Det betyder att en nativeannons inte är nativa av sig självt, utan den är native i relation till omgivningen.
Exempelvis: En nativeannons på Facebook skulle inte rakt av kunna läggas in på dagensanalys sida, eftersom den då inte skulle passa in. Annonsen skulle bryta av mot hur flödet i övrigt ser ut, och inte uppfattar som en native, trots att den var det när den låg på Facebook.
Det här utgör ett problem eftersom det i slutänden inte är annonsörerna eller publicisterna som avgör om en annons är native, utan användarna. Det är viktigt att de som skapar reklamen därför håller i åtanken att vad de anser passa in kanske inte uppfattas så av andra.
Eftersom användarbeteendet i digitala kanaler är i ständig flux betyder det att du som annonsör behöver hålla dig uppdaterad och justera hur dina annonser ser ut för att passa in. I takt med att användarna interagerar med fler annonser på olika plattformar förändras även uppfattningarna kring vad som känns ok och inte.
Vill du veta mer? Delta i vårt webinar om reklamblockerare!
Risken med att inte hålla sig uppdaterad är att dina annonser snart kommer att uppfattas lika störande för upplevelsen som att ha TV-annonser i digitala kanaler, med andra ord videofilmer som startar automatiskt och som inte går att hoppa över. Resultatet av det blir fler personer som installerar reklamblockerare, eftersom de är trötta på att få sin upplevelse punkterad av annonser som inte passar in. Så gör dig själv och dina annonsörskollegor en tjänst och se till att skapa annonser som användarna vill se istället för att blockera.