Näthat mot kvinnor fick flest snackisar i sociala medier

Få nyheter blir ”snackisar” i sociala medier skriver  medieanalysföretaget Retriever i sin rapport.

Retrievers kartläggning visar att fem av de största  nyhetshändelserna stod för 75 procent av all aktivitet kring  toppnyheter i sociala medier.

Redaktionella nyheter spelar en viktig roll i innehållet och diskussionerna i sociala medier, även om det inte är många  nyheter som uppmärksammas i så stor skala som exempelvis näthatsdebatten förra året.

Det är inte primärt nyheternas ämne som avgör om de delas och diskuteras mycket i sociala medier, utan de enskilda nyheternas karaktär och förmåga att engagera människor.

Nyheternas genomslag i sociala medier handlar inte enbart om nyhetsvärdet, skriver Retriever. Det är uppenbart att andra faktorer styr vår benägenhet att dela och diskutera vissa nyheter: Nyheterna används som relationsskapande verktyg och blir också en del av oss själva och vårt identitetsbyggande.

Läs hela rapporten här:  Genomslag i sociala medier