Nästan hälften av alla Stockholmare vill byta jobb

En ny undersökning från Nackademin visar att 45% av Stockholmarna i åldern 20-29 år vill byta jobb eller bransch under 2016. I kategorin 40-55 år ville ”bara” 29% byta jobb och genomsnittet för hela undersökningen låg på 37, 5 %. Men vad beror det på att så många vill hitta en ny arbetsplats? Och vad riskerar det att få för konsekvenser?

Nackademins marknadschef Martina Lindgren pekar på orsaker som ekonomi, tid, familjesituation, bostad och pendlingsavstånd. Men en tidigare undersökning av varför människor väljer att byta jobb visar dock att två av de fyra vanligaste orsakerna hade att göra med ledarskapet och utvecklingsmöjligheterna.

Att ledarskapet är viktigt för personalomsättningen och utvecklingen blir med detta ännu tydligare. För om en stor del av Stockholmarna vill byta jobb, och två av de vanligaste anledningarna är dåligt ledarskap och dåliga utvecklingsmöjligheter så har företag ett betydligt större problem än man tidigare trott.

Du vill säkert, precis som alla andra, ha en chef som förstår dig, som kan sätta ramar och hantera konflikter och samtidigt stötta dig i ditt jobb och stimulera dig i din utveckling. Att känna att det du gör är meningsfullt och att du har möjlighet att utvecklas framåt är några av de viktigaste aspekterna för oss som individer. Men hur ofta sitter du ner med din chef och pratar om vad du verkligen vill, vad du har för mål och hur dina tankar kan få utrymme att utvecklas inom företaget? Det årliga medarbetarsamtalet kanske tangerar frågorna, men handlar i många fall ofta om hur förra årets mål nåddes, och vad målen för nästa år blir. Samt givetvis vilken lön du kommer få. Men är det verkligen de viktigaste frågorna som tas upp?

Den absolut vanligaste orsaken till att folk byter arbetsplats är att personen saknar intresse för sitt jobb. Om jobbet inte känns intressant så börjar du leta efter något annat att göra. Och om du inte har möjlighet att ta dig vidare och utvecklas internt så blir den naturliga följden att söka sig utanför den nuvarande arbetsplatsen. Men skulle det ha funnits möjligheter att ”mota Olle i grind?”. Hade ditt intresse kunnat bibehållas om din chef och du mer ingående hade diskuterat din funktion på företaget?

Vad som är beklämmande är den stora mängden människor som enligt Nackademins studie känner att de inte trivs. Givetvis finns det inget värde i att ha kvar personer som inte passar på företaget. Det vore skadligt för både individen och företaget. Och det är också nyttigt med viss personalomsättning för att få nya perspektiv och ge personer en möjlighet att utvecklas inom nya områden. Men tänk dig att 40% av medarbetarna väljer att lämna företaget under 2016. Vilka konsekvenser skulle det få för företaget, och framför allt för kunderna.

Nu kommer sannolikt inte alla som önskar byta jobb faktiskt göra det. Men det får ju också konsekvenser. Då sitter det kvar personer i företaget som egentligen önskar att de jobbade någon annanstans. Hur påverkar det prestationen och resultatet? Jag hoppas därför att detta blir en väckarklocka för en del företag. Att ”personalen är vår viktigaste tillgång” hör man ofta, men det är dags att göra verklighet av orden, annars riskerar man att tappa stora delar av sin personal. Eller ännu värre, ha personal på företaget som egentligen inte vill jobba där.