Nästa steg i digital marknadsföring är här – dags för neuromarknadsföring!

Jobbar du med digital marknadsföring består ditt jobb sannolikt till stor del av att försöka klura ut hur en annons ska utformas, var den ska placeras och hur länge den ska exponeras för att få maximal respons från de potentiella kunderna. Nu är nästa steg i att förstå dina kunder här. Det är dags att seriöst börja titta på neuromarknadsföring.

Marknadsförare har länge studerat hur en tv-tittare eller tidningsläsare reagerar på annonser, vad som fungerar och vad som inte ger så bra resultat. Men med dagens mobila enheter ser mönstren helt annorlunda ut. Mobilanvändare är generellt mer otåliga, och annonser uppfattas i större utsträckning som störande. I synnerhet om annonsen ökar på laddtiderna av en sida.

Behovet av att förstå de potentiella kunderna blir därför bara större och större,. Men samtidigt går det inte att lägga ner hur mycket pengar som helst på att ta fram och testa olika annonser. Lösningen kan då ligga i neuromarknadsföring, med andra ord: hur fungerar hjärnan när vi ser en annons.

I takt med att den mobila tekniken har utvecklats, har även våra möjligheter att mäta mänskliga beteenden gjort detsamma. Vi har idag med stor exakthet mäta, ögonrörelser, pupillernas vidgande samt mikroskopiska ansiktsrörelser. Tillsammans med mätningar av hur olika områden i hjärnan aktiveras (EEG, fMRI etc.) kan dessa ansikts- och ögonrörelser omsättas i hur människor upplever olika intryck. Vi kan idag med andra ord mäta med stor exakthet vad en person upplever när den tittar på en annons.

Området är mycket hett i såväl USA som stora delar av Asien och Indien menar neuroforskaren Carl Marci som jobbar på Nielsen Consumer Neuroscience. Deras forskning visar bland annat att branding fungerar på små skärmar, men det är inte ett linjärt samband. I en studie visade de att 29% av mobilanvändarna tittade färdigt på en 30-sekunders reklam, till skillnad från bara 17% på en platta.

På samma sätt spelar det roll när annonsen publiceras, i en studie av Ford på spelet Angry Birds visade det sig att spelaren blev mer frustrerad om en annons visades innan en fågel skulle skjutas iväg. Upplevelsen blev bättre om annonsen visades direkt efter ett lyckat skott.

Detta kan tyckas självklart, men när du själv sitter med din annons och funderar kring färgval, placering av olika delar i annonsen, var annonsen ska placeras, när den ska exponeras och vad ”call to action” egentligen är kan det vara skönt att vända sig till hårda fakta. Undersökningar kan ske i en ren testmiljö utan risk för snedvridna resultat på grund av oförutsedda faktorer, och du kan få betydligt mer information på kortare tid än genom A-B testning av alla möjliga faktorer.

Visserligen är neuromarknadsföringen bara i sin linda, men som vi alla vet är det den som är först till kvarnen som först får mala.