”Nästa år går AI-revolutionen in i nästa fas”

Nästa år går AI-revolutionen in i nästa fas och växer samman med IoT. Smarta analyser med digitala tvillingar ger nya insikter för företag. Dessutom tar blockkedjan fart på allvar, siar Christian Pedersen från IFS.

Trend 1: AI och IoT växer ihop med ny automatisering som resultat

Sensorer finns överallt och de förändras i snabb takt. De finns på kontoren och ute på fältet, och de samlar inte längre bara in data. Numera kan de även utföra instruktioner. Under 2019 kommer AI-lösningar att utnyttja smarta sensorer, vilket ger en ny typ av autonoma affärsprocesser.

Företag som ligger i framkanten kommer att använda sådana lösningar både i sina egna system och hos sina kunder. Kontentan blir nya, smidiga, automatiserade processer.

Idag används AI-lösningar fram tills att en åtgärd behöver utföras. Under 2019 får vi se AI-lösningar som går hela vägen och utför åtgärder. Den här automatiseringen ger enorma förbättringar av effektivitet.

Gartner förutsäger att det kommer att finnas AI-experter med i minst 40 procent av alla utvecklingsprojekt 2022. Redan 2019 kommer vi att få se AI-lösningar för till exempel hantering av resurser (asset management) och för service på fältet. Automatiserade processer ger snabbare beslut och möjligheter att hantera mer komplexa uppgifter. Utmaningen för företagen blir att förstå vad som händer.

Trend 2: Digitala tvillingar ger helt nya insikter för företagen

Hur kan man vara säker på att det som ska göras verkligen blir gjort i en automatiserad verksamhet? Ett sätt är att använda digitala tvillingar. Det är digitala simuleringar av processer, maskiner, komponenter och hela verksamheter. De används redan av företag som GE, Siemens och Philips för att designa och simulera allt från storskaliga elnät och elbilar, till att diagnostisera sjukdomar.

Utvecklingen av digitala tvillingar sker i två steg. Det första steget är att kunna se exakt hur en verksamhet fungerar. Varje liten detalj visas med extrem digital precision. Det här ger nya beskrivningar, perspektiv och möjligheter. Och det visar skillnaden mellan hur en verksamhet är tänkt att fungera och hur den verkligen fungerar.

Det andra steget är att göra extremt trovärdiga simuleringar, för att bedöma risker. Gartner förutsäger att hälften av alla stora industriföretag kommer att använda digitala tvillingar 2021, vilket tros ge en tioprocentig förbättring av effektivitet. Under 2019 lär resurstunga branscher som energi och infrastruktur, liksom logistikföretag, börja använda digitala tvillingar på allvar. Operativt beslutsstöd är ytterligare ett exempel.

Trend 3: Blockkedjan ger nya möjligheter, i stället för förstöra

Omdanande teknik, som internet och molnet, ger sig ofta till känna i långsam takt, för att helt plötsligt förändra allt. Så är det även med blockkedjan. Rent tekniskt är blockkedjan redan etablerad, 2019 kommer vi att få se mer användning i praktiken. Det största hindret är synen på tekniken.

Blockkedjeteknik används redan flitigt. Bank- och finanssektorn hanterar 30 procent av alla aktiva blockkedjor. 2018 testade många stora banker decentraliserade lösningar av den här typen. Men även till exempel livsmedelsbranschen använder blockkedjor, för att spårbarhet. Ett exempel är att Walmart och kinesiska JD.com har startat ett projekt för spårbarhet och säkerhet vad gäller mat.

Blockkedjeteknik har stor potential för inte minst försörjningskedjor (supply chain). Vi kommer att få se många lyckade implementationer under 2019, vilket gör att många företag får upp ögonen för tekniken. Och 2020 – 2021 tar användningen fart på allvar.

Artikeln är skriven av:

Christian Pedersen, ansvarig för produkter på IFS