Nära 2 miljarder förmedlades under sommarmånaderna i Sverige

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 12 procent, jämfört med samma period föregående år.

Fotbolls-VM påverkade många av mediekategorierna positivt och juni resulterade i den högsta noteringen för månaden någonsin. Flertalet av kategorierna uppvisade positiv tillväxt under sommarmånaderna och mediekategorierna TV, radio och utomhus/trafikreklam blev sommarens stora vinnare. Totalt förmedlades under juni och juli närmare 1,9 miljarder kronor.

Under årets sommarmånader, juni och juli, ökade medieinvesteringarna med totalt 12 procent. Sett till enskilda månader kan juni ses som vinnare med en positiv tillväxt om 22,2 procent. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar de totala medieinvesteringarna en positiv tillväxt om 7 procent, vilket motsvarar över 550 miljoner kronor. Mediekategorierna TV, radio och utomhus/trafikreklam blev sommarens stora vinnare. Även de digitala kanalerna uppvisade positiv tillväxt under sommaren och ökade med 7,5 procent, främst under juni.

– Medieinvesteringarna fortsätter att gå mycket starkt och under sommaren ökade investeringarna med totalt 12 procent. Detta är jämfört med mycket starka siffror från 2017 överlag. Det är primärt fotbolls-VM som har drivit investeringarna och juni landade på den högsta noteringen för månaden – någonsin. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att fotbolls-VM har inneburit en kraftigare ökning än förväntat och tillsammans med en stark konjunktur resulterat i den starkaste sommaren i Mediebyråbarometerns historia, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorierna DR/Annonsblad, bio, populärpress, fackpress, dagspress storstad och dagspress landsort uppvisade negativ tillväxt totalt sett under sommarmånaderna. Den mediekategori som hittills i år har tappat mest är fackpress, motsvarande en negativ tillväxt om 18 procent.

– Samtliga mediekategorier har lyckats kapitalisera på fotbolls-VM under juni, men den stora vinnaren blev TV. Under juni ökade TV med hela 51,8 procent, i princip drivet att TV4-gruppen. TV4 har varit framgångsrika med att sälja sponsorskap och spottpaket till premiumpriser, samt har dessutom tagit tittarandelar under den aktuella perioden. Dagstidningarna lyckades vända den negativa trenden under fotbolls-VM. I juni ökade dagspress kväll med 8 procent och dagspress landsort med 3,8 procent. Även dagspress storstad gick bra och tappade endast 1,5 procent, vilket är betydligt mindre än tidigare månader. Dock faller samtliga printkategorier tillbaka under juli, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.