När börjar vi anställa personal baserat på DNA-matchning?

”Bifoga ditt CV och personliga brev” är en fras som förekommer i så gott som alla rekryteringar idag. Detta i ett försök att få en uppfattning om vem personen är och utifrån det bedöma lämpligheten för tjänsten. Att hitta mer exakta metoder är alltid önskvärt, och snart kanske det är dags att skicka med ett DNA-prov utöver ditt CV för att se om du passar företaget på en genetisk nivå.

I en nyligen uppmärksammad studie fick testpersoner lukta på t-shirts som burits av personer av motsatt kön och baserat på doften rangordna personernas attraktivitet. Vid noggrannare analys visade det sig att rangordningen skedde baserat på hur olik testpersonens genuppsättning var från personen som burit t-shirten. Mer specifikt var det hur stor skillnad det var mellan personernas HLA (Human Leukocyte Antigen) molekyler. Ju större skillnaden var desto mer kompatibel och därmed attraktiv uppfattades personen.

Ytterligare studier kring detta har visat att dessa gener även styr hur våra hjärnor fungerar, hur attraktiva vi är i andras ögon och hur väl vi kommer överens med andra. Detta borde sannolikt kunna användas i rekryteringssammanhang. En person som är genetiskt kompatibel med den arbetsgrupp hen kommer arbeta med kanske vore att föredra framför en som inte är lika kompatibel.

Vi vet sedan tidigare att våra sociala och emotionella förmågor är viktigare än våra specifika kunskaper (givet att de är tillräckliga för att klara av jobbet). Vår förmåga att samarbeta med andra, att kunna fatta beslut och hantera ändrade förutsättningar är avgörande för vår förutsättning att lyckas i arbetet. Men finns det genetiska markörer som indikerar hur väl vi klarar av detta? Vad skulle det i sådana fall kunna innebära för rekryteringsprocessen?

När utvecklingen går i rasande fart är det företagens förmåga att använda befintlig teknik på nya och innovativa sätt som kommer driva ytterligare utveckling. Att göra ett DNA-test har idag blivit både billigt och tillgängligt, och flera datingföretag erbjuder DNA-test till par för att testa just kompatibiliteten. För 1000-3000 SEK får par ett DNA-kit som de sedan skickar in för analys. Steget till att testa kandidater känns därför inte orimligt långt. Frågan är vem som först kommer våga testa sina medarbetare och kandidater för genetisk kompatibilitet.