Namnbyte första resultatet av sammanslagningen av Yahoo! och AOL

Företaget Verizon valde nyligen att slå ihop de båda IT-jättarna Yahoo! och AOL. Affären beräknas vara klar under andra kvartalet i år, men redan nu kommer första tecknet på sammanslagningen, namnet på den nya organisationen.
Yahoo! och AOL kommer inte finnas kvar mer än i små, enskilda delar av verksamheten menar källor till Business Insider. Den nya organisationen kommer istället att gå under namnet Oath. Vilka löften som Oath kommer bära med sig är i nuläget oklart, men med en så stor organisation kommer de ha helt andra muskler att använda i kampen om marknadsandelar och användare.