Myndigheter sämst på upptid

Nedtid är, som de flesta säkert vet, den tid då webbplatsen inte är tillgänglig. Upptid är med andra ord den tid då webbplatsen är tillgänglig.
Myndigheter har mest nedtid och Banker har minst.
– Mediesajter är oftast tunga och välbesökta, det kan vara en förklaring till deras siffra. Men för myndigheterna finns ingen ursäkt, säger Olle Bodelius, VD på SiteScanner som gjort kartläggningen.
Här kan du läsa mer om detta på Företagsvärlden som utges av företaget Ultimedia.