MTG är först på tåget med det nya emotionella mätverktyget från Moodscore

Idag lanserades den nya tjänsten Moodscores som mäter kommunikationers emotionella styrka. Redan från start väljer mediekoncernen MTG att ta in det nya verktyget i syfte att mäta annonsfinansierade program.
Att emotioner har en inverkan på hur effektiv en annons är har allt fler fått upp ögonen för. Däremot är det fortfarande svårt att mäta den emotionella effekten av en annons. Det har i alla fall varit svårt fram till nu. Företaget Moodscore lanserade idag sin nya tjänst som baseras på nobelprisvinnande forskning inom området beteendeekonomi. Tjänsten kan mäta de oreflekterade känslor som en konsument upplever när de kommer i kontakt med reklam, och utifrån det går den emotionella effekten att utläsa.
MTG går redan från start in och har beställt en jämförande mätning av reklamfilm för tre olika bilmärken. Målet är att se hur reklammakare och annonsörer kan använda tjänsten för att skapa effektivare marknadsföring.
Fredrik Asp, creative manager för fri-tv på MTG Sverige, säger i pressreleasen: ”Vi välkomnar Moodscores, som kommer att lämna ett värdefullt bidrag till kunskapen om hur reklam fungerar. Det är också den enda metoden vi har stött på som på ett tillförlitligt sätt kan mäta annonsfinansierade program. Dessutom ger den oss ytterligare ett sätt att visa den emotionella styrka som finns i välgjord reklamfilm”.
Vi på Dagens Analys kommer fortsätta följa Moodscores och ta reda på vad de verkligen mäter, och hur.