MRC lanserar nya riktlinjer för mätningar i digitala kanaler

Media Ratings Council (MRC) släpper idag sina nya riktlinjer för hur mätningar av digital publik ska gå till. Riktlinjerna är ett led i deras strävan efter att skapa en heltäckande standard för mätningar över flera enheter och medier.
MRC startade redan tidigare i år kampanjen Making Measurement Make Sense (3MS), tillsammans med Association of National Advertisers (ANA), 4A och Interactive Advertising Bureau (IAB) samt ett flertal mindre mediabyråer, teknikbolag och marknadsförare.
Dessa nya riktlinjer är tänkta att ligga till grund för den heltäckande standard som avses bli klar under 2018. Att kunna mäta korrekt över flera olika enheter och medier är något som blivit allt viktigare i takt med att användarna har fler enheter och rör sig mer i den digitala världen. Företag får nu ett år på sig att anpassa sig efter de nya riktlinjerna.
Enligt George Ivie, VD på MRC är de nya riktlinjerna en viktig punkt i utvecklingen av den nya standarden. Enligt honom handlar det inte bara om att hjälpa företag att mäta digital publik på likartade sätt, utan om att lägga grunden för mycket mer av det arbete som kommer att ske under året. Utöver att anpassa sig efter den nya GDPR-lagen är det även viktigt att anpassa sig efter användarnas beteende. Där passar de nya riktlinjerna väl in och kommer sannolikt kunna förenkla för hela branschen att genomföra och jämföra mätningar.