MRC har publicerat den slutliga guiden för mobila visningar

Media Ratings Council (MRC) är en organisation som tar fram standarder för hur man ska räkna digitala medier. Deras arbete med att mäta mobila (inklusive app) annonsvisningar är nu klar och publicerad.

För att en annonsvisning ska räknas i mobilen måste minst 50 procent av annonsen ha visats i minst en sekund för vanliga banners och i minst två sekunder för video.

Tillägg till ovan är att annonsen måste vara 100 procent nedladdad innan man får börja räkna.

Om annonsen visas i ett nyhetsflöde måste minst 50 procent av annonsen ha visats i 0,5 sekunder, efter att den laddats ned 100 procent.

“Mobile viewability is the latest critical step in creating parity between traditional and digital media measurement, laying the foundation for cross-channel, cross-platform measurement. With this step complete, we are now focused on developing audience measurement metrics based on viewable impressions that have been filtered for fraudulent and other invalid traffic, as well as measures of an ad’s effectiveness,” kommenterar MRC den nya standarden.