MQ som blir MarQet satsar stort på nätet

Klädkedjan MQ som under slutet av 2019 tillkännagav varumärkesförflyttning från MQ till MarQet, lanserar även en helt ny digital plattform för att stärka sitt erbjudande tvärs över flera kanaler.

E-handeln byter namn till marqetstores.se, där ökat fokus på den mobila kunden och individanpassat innehåll ska skapa positiva upplevelser på Episervers plattform med hjälp av partnern Knowit Experience. Sortimentet breddas och profilen blir skarpare med hållbarhet i fokus.

MarQet har en uttalad flerkanalsstrategi. Med sig i ryggen från MQ har man en framgångsrik e-handel med en årlig tillväxt på cirka fem och en halv procent. Även om den fysiska butiken dominerar kraftigt ser företaget utvecklingen av hemsidan och e-handeln som kritisk för att lyckas; Marqetstores.se räknas som ett av de viktigaste skyltfönstren.

Vi vill förnya men samtidigt inte förlora det som vi har byggt upp inom MQ, säger Mikael Kruse, Marknadschef, MarQet. MQ har ca en miljon registrerade medlemmar och en e-handel som visar en positiv tillväxt. Nu siktar vi på att den ska växa kraftigt som en del av en flerkanalsstrategi där vi kommunicerar med våra kunder både digitalt och fysiskt och utvecklar bryggor där kanalerna flätas samman.Man ska känna att man gör en bra och hållbar affär när man handlar hos MarQet. Men vi börjar med en låg uppmätt varumärkeskännedom för MarQet så det gäller att vinna terräng i alla kanaler.

Kunderna rör sig idag sömlöst över kanaler. Tidigare statistik från bland andra Episerver visar att det är via en mobil enhet som de flesta köpresor inleds. För MarQet är andelen trafik från mobila enheter så hög som drygt 70 procent, medan konvertingsgraden, alltså när surfandet leder till köp, är lägre för mobilen jämfört med för både datorn och paddor.

Mobilanpassning är a och o, den är kritisk och det ska ladda snabbt, säger Mårten Bokedal, Senior Manager Marketing Episerver Nordics. För branschen gäller att även om mobila enheter står för störst andel trafik, är det genomsnittliga antalet köpta varor per order lägst för mobilen. Ju mindre skärm desto färre varor per transaktion.För att öka antalet köp per order via mobilen krävs mer fokus på den mobila köpupplevelsen med adaptiv design, träffsäker personalisering och meny, innehåll och upplevelse anpassat för den mobila besökaren.

Knowit Experience som är MarQets partner har varit med i hela processen i lanseringen av marqetstores.se. I första steget så har fokus legat på att uppdatera varumärket även i de digitala kanalerna samtidigt som man gör dem redo för försäljning av ett nytt sortiment.

Lanseringen skapar en enhetlig känsla där e-handeln integreras med det nya konceptet för MarQet. Sen kommer vi succesivt att addera funktionalitet för bland annat mer avancerad personalisering, men även utveckla hur vi bättre kan knyta ihop de fysiska och digitala kanalerna, säger Emmy Andersson, projektledare, Knowit Experience.