Mörka moln över undersökningsbranschen i England

Budgeten för marknadsföring har ökat något de senaste två åren i England. Men för research har budgeten istället minskat. Är det här en trend vi kommer att få se i Sverige?

Trenden är tydlig – undersökningbranschen i England tappar mark och allt fler företag väljer att minska sina insatser inom research. Problemet är inte bara att det saknas pengar utan också att man saknar motivationen.

Rapporten är framtagen av Institute of Practitioners in Advertising (IPA).

Totalt handlar det om en reducering av budgeten för research om -5,4 procent jämfört med senaste mätningen och det här har pågått i över två år.

Men för att ge glimmer över molnen så finns det indikation att vissa företag nu kommer att utöka sina insatser inom research.

Bakgrunden till den negativa trenden är för att budgeten för marknadsföring inte haft de ökning som den borde ha. Ökningen är 8,6 procent vilket är något mindre än förra året som var 9,9 procent. Det är faktiskt den sämsta utvecklingen sedan första kvartalet 2016.

“Whilst fears of a sharp deterioration in the UK economy following the surprising EU referendum result in 2016 have so far proven to be unfounded, the current trend in growth signalled by the Bellwether survey is nonetheless consistent with an economy undermined by ongoing Brexit uncertainty and an increasingly common ‘wait-and-see’ attitude amongst businesses and consumers alike,” förklarar Dr Paul Smith som är bakom rapporten.