Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade 2,1 procent

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 2,1 procent under årets första kvartal, jämfört med samma period i fjol.
Landsortspressen ökade mest under kvartalet med en uppgång på 3,8 procent. Samtidigt ökade storstadspressen med 0,8 procent. Det visar ny annonsstatistik från branschorganisationen TU – Medier i Sverige. Statistiken bygger på jämförbara titlar.
– De nya siffrorna visar på fortsatt tillväxt, inte minst i mediehusens mobila kanaler. Annonseringen via webb-tv växte också och det särskilt inom landsortspressen, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU.
Morgonpressens annonsintäkter från den tryckta upplagan minskade med 13,5 procent under första kvartalet 2017, jämfört med samma period i fjol.
Morgonpressens digitala annonsintäkter
Miljoner kronor netto, förändring i procent jämfört med föregående år. Källa: TU

Digitala annonsintäkter Q1 2017 Utveckling
Mnkr %
Storstadspress 107 0,8
Landsortspress 84 3,8
Morgonpress totalt 191 2,1