Morgonpressens digitala annonsintäkter ökar

Morgontidningarnas digitala annonsförsäljning ökade med 5,3 procent under 2017 och uppgick totalt till 867 miljoner kronor.

Landsortspressen i sin tur ökade med 9,4 procent. Totalt uppgick morgonpressens digitala annonsintäkter till 867 miljoner kronor. Det visar ny statistik från branschorganisationen TU – Medier i Sveriges annonsbarometer. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

– Förra årets sista kvartal var det fjärde i rad där morgonpressens samlade annonsintäkter ökade i de digitala kanalerna. Och för landsortspressens del har vi inte noterat så här starka tillväxttal sedan slutet av 2015, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker TU – Medier i Sverige.

Under fjärde och sista kvartalet i fjol ökade morgonpressen sina totala digitala annonsintäkter med 5 procent, jämfört med motsvarade period föregående år. Landsortspressen utvecklades starkare än storstadspressen under kvartalet. För landsortspressens del ökade de digitala annonsintäkterna med 14,7 procent, medan de minskade med 3,1 procent för storstadspressen.

Storstads- och landsortspressens totala annonsintäkter från de tryckta tidningarna uppgick 2017 till 3,2 miljarder kronor. Det är en minskning på 12,7 procent, jämfört med 2016.