Morgonpressen slår digitalt rekord

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 4 procent under 2018, jämfört med föregående år. Med ökningen uppgick morgonpressens digitala annonsintäkter till 902 miljoner kronor, vilket är nytt rekord under ett enskilt år.

Det visar den nya annonsstatistik som branschorganisationen TU – Medier i Sverige presenterar i dag. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

Motorn i tillväxten är den ökande annonseringen i landsortspressens digitala kanaler. Landsortspressens digitala annonsingång ökade med 14,6 procent under 2018. Det är ett nytt försäljningsrekord för landsortspressen. För storstadspressen innebar förra året istället en minskning av de digitala annonsintäkterna med 5,5 procent.

Morgonpressens annonsintäkter i de tryckta tidningarna minskade med 13 procent för helåret, relativt 2017. Uppgången för intäkterna i de digitala kanalerna kompenserar inte för intäktsminskningarna i de tryckta.