Moodscore mäter hur du känner inför reklam

För knappt två veckor sedan lanserade Moodscore sitt nya verktyg i samband med ett event på Goto10. Vi fick möjlighet att prata en stund med Fredrik Wallner, en av grundarna till Moodscore, för att förstå vad det faktiskt är och hur det kan användas för att skapa bättre reklam.

Fredrik Wallner, Moodscores

Med en bakgrund på Microsoft vet Fredrik hur svårt det kan vara att trycka på de rationella delarna i reklamsammanhang, och missa de mer emotionella delarna av kommunikationen. Att berätta om hur många bytes eller megapixlar din nya pryl har kan visserligen vara intressant, men du behöver även prata till kundens mer emotionella sidor för att göra ett bra helhetsintryck och öka chanserna för en försäljning. Frågan är hur du vet om ditt budskap skapar rätt effekt när det når fram till kunden. Det är där som Moodscore kommer in.

Idag är vi bra på att nå rätt målgrupp med våra budskap, men vi vet sällan hur stort intryck kommunikation faktiskt ger i det ögonblick den träffar mottagaren, menar Wallner.

Med Moodscore mäts effekten av ditt budskap på individnivå, och gör att du enkelt kan justera ditt budskap för att bli mer effektivt. Baserat på beteendeekonomiska principer som beskrivits av bland annat Daniel Kahneman och Robert Cialdini vill Moodscore hjälpa företag att få ett språk kring effekten av budskap. Sedan länge vet vi att duktiga kreatörer använder flera olika reklamgrepp för att skapa effekter hos mottagaren. Men att göra dessa mer lättförståeliga och tydliga i kommunikation mellan exempelvis marknadschefen och reklambyrån kan göra det enklare att säkerställa att budskapet är det rätta när det når rätt person.

Läs även: MTG är först på tåget med det nya emotionella mätverktyget från Moodscore

Mätningen går till så att en panel får se budskapet, efteråt ställs en serie frågor som syftar till att förstå de känslor som väcks och hur tittare uppfattade budskapet. Resultatet analyseras av Moodscores algoritm, som genererar poäng på en skala från 1-9 i tre olika parametrar. Dessa är Samtycke, Sympati och Kognitivt Flyt, tre områden som forskningen visat är viktiga för att få en bra effekt hos mottagaren. Resultatet illustreras i ett triangeldiagram, som även ger en totalpoäng på en skala från 1-100 över hur effektivt budskapet är. Denna totalpoäng är ett mycket bra sätt att snabbt få en bild av hur budskapet kommer tas emot, och de tre parametrarna ger en indikation om var eventuella problem kan finnas. Skalan är dessutom inte linjär, vilket innebär att ett resultat på 5, 6 och 7 på de tre parametrarna ger en totalpoäng på 39. Detta eftersom det är mycket svårare att få 9,9,9 på de tre parametrarna än att få 5, 5, 5, och därför är skalan anpassad för att reflektera detta. Att vara ”medelmåttig” är därför inte tillräckligt bra för att göra ett bestående intryck hos mottagaren.

Moodscore hoppas givetvis att deras verktyg kommer kunna bidra till att höja standarden på såväl reklam som andra budskap som företag vill skicka ut. Redan från start har mediekoncernen MTG hakat på tåget för att kunna mäta annonsfinansierade program. Enligt Wallner hoppas de inom kort ha tillräckligt stort dataunderlag för att kunna göra ett branschindex för att jämföra olika budskap med varandra. För reklambranschen skulle det kunna innebära ett stort lyft att få en tydligare bild av vad som faktiskt utgör riktigt bra reklam.