Momsen på digitala tidningar sänks

Momsen på digitala tidningar blir nu möjlig att sänka till sex procent den 1 juli 2019. Det bekräftar finansdepartementet i dag.

– Det här är ett glädjande besked. Helst hade vi förstås sett att sänkningen skedde redan vid årsskiftet, men vi är samtidigt glada över att sänkningen är möjlig den 1 juli 2019. Sänkt digitalmoms innebär att möjligheterna för att bedriva modern journalistik i hela landet ökar. Journalistikens förutsättningar stärks helt enkelt, vilket gör nyhetskonsumenterna till det här beslutets stora vinnare, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.

Beslutet är en följd av att EU:s ekonomi- och finansministrar den 2 oktober i år öppnade för en sänkning av momsen på digitala publikationer. Ministrarnas beslut innebär att de EU-länder som vill harmonisera momssatserna på digitala tidningar och böcker med deras tryckta motsvarigheter kan göra det. I Sverige är det stor skillnad mellan momsen på tryckta och digitala publikationer. På tryckta tidningar eller böcker är momsen sex procent, medan den är 25 procent på deras digitala versioner.

– I och med sänkningen blir det lättare för landets medier att genomföra digitaliseringen, skapa hållbara affärsmodeller och producera kvalitetsjournalistik i alla kanaler, säger Jeanette Gustafsdotter, vd på medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige.