Mod att lära nytt på Årets Marknadschef

Årets Marknadschef gick nyligen av stapeln på Fotografiska och i samband med det höll Marknadsföreningen en halvdags konferens med föreläsningar om mod, förändring och livslångt lärande.

Fokus för konferensen var ”Dare to Upskill” och tog fasta på att vi i dagens snabbrörliga värld måste utveckla och utbilda oss mer än någonsin förut för att fortsätta vara relevanta.

Först ut var Johan Eriksson från Google, som menade att du måste vara väldigt strukturerad i ditt lärande, annars riskerar det att drunkna i allt som du redan har att göra. Han berättade bland annat att för hans specialister på Google, så fanns inte ens de arbetsuppgifter kvar som de utförde för bara två år sedan. Hade de då inte lagt tid på att utvecklas hade de varit överflödiga för länge sedan. Nu är det sannolikt inte så extremt i så de flesta arbeten, men faktum kvarstår att det idag går väldigt fort. Sättet vi jobbar med marknadsföring har förändrats en hel del, och vi kan förvänta oss ytterligare förändringar framöver.

Dock kan det vara svårt att frigöra resurser för att få tid att spana runt i omvärlden och börja lära sig nya saker. Men Johan har en lösning på även det. Enligt en undersökning kan 46% av alla arbetsuppgifter som svenskar idag utför hanteras av automatiserade processer. Så genom att automatisera så mycket som möjligt kan vi frigöra tid för medarbetarna att fokusera på lärande och utveckling. Han är noga med att denna automatisering inte ska leda till nedskärningar, eftersom vi fortfarande behöver människor som kan utföra arbeten. Men varje gång du gör samma arbetsuppgift två gånger, fundera på om det skulle gå att automatisera det istället.

Susanne Fugelsang, VD på Innovation Pioneers, hakar på och menade i sin spaning att du inte bara ska jobba med ditt lärande på jobbet, utan att även fundera på vad du lär dig på fritiden. Utvecklas du i dina hobbies? Det är nämligen minst lika viktigt att utvecklas privat som professionellt för att känna entusiasm och få energi.

Siduro Poli, grundare av Changers Hub menade att vi dessutom behöver fundera kring hur vi pratar om olika företeelser. Vad säger och tänker vi på när vi diskuterar AI, Sociala Medier eller andra företeelser som är eller håller på att bli en allt större del av vår värld. Om du instinktivt säger ”nej” till nya saker, kanske det är dags att fundera på hur du kan öka din nyfikenhet och vilja att lära dig mer genom att säga ”Ja, och..”. På så sätt kan du undvika att skapa rädslor och osäkerhet kring förändringar, bara genom att ändra ditt språk.

Att reducera oro och göra förändring stimulerande var även något som Karin Zingmark, författare och tidigare marknadschef på Microsoft lyfte fram. Hon menade att förändring måste ske på såväl individ- som organisationsnivå för att se till att hela företaget är livskraftigt. Hon menar att tillit i organisationen är grunden för att lyckas med förändringsprocesser. Hon lyfte därför fram åtta sätt (först utvecklade av psykologen Paul Zack) för att öka tilliten.

 1. Uppmärksamma framgång i form av positiv feedback
 2. Ge tydliga och utmanande mål
 3. Undvik detaljstyrning
 4. Låt människors passion få styra arbetsuppgifter
 5. Var generös med information
 6. Fokusera på att bygga äkta relationer till medarbetare
 7. Underlätta personlig och professionell utveckling hos medarbetare
 8. Öppna upp och visa sårbarhet inför organisationen

Exakt vad dessa innebär kan variera för olika företag, men om du vill bygga en tillitsfull organisation som klarar av att hantera ständiga förändringar så är det ett bra ställe att starta.

Så när du nu har insett att du behöver lära och utvecklas, samt har fått verktygen för att göra det möjligt, vad ska du då lära dig? Enligt Hannes Sjöblad, Chief Disruption Officer på Epicenter, är det tre tekniker som inom kort kommer att påverka marknadsföringsbranschen ordentligt:

 1. Ansiktsigenkänning
 2. Virtuella Influencers
 3. Augmenterade förpackningar

Ansiktsigenkänning har de flesta hört talas om, men visste du att virtuella influencers redan är riktigt vanliga i Sydostasien, och vi börjar även se allt mer augmenterade förpackningar, där du kan få både animerade filmer och mer information om produkten genom att titta på förpackningen genom telefonens kamera. Det här är spännande och nya tekniker som du med största sannolikhet kommer behöva förhålla dig till inom kort.

Wiemer Snijders, författare och partner, The Commercial Works, menade att marknadsförare även måste bli bättre på att tolka och använda sig av data. Genom en serie exempel visade han på hur vi lätt kan luras till att övertolka resultat som egentligen är helt i linje med vad som är förväntat. Han lyfte tre områden där människor ofta gör feltolkningar, och att du som jobbar med data på en daglig basis måste kunna identifiera dessa områden.

 • Likheter – ofta är det betydligt större likheter mellan två företeelser än det är skillnader. Dessa skillnader kan dessutom i många fall vara lika stora som du kan förvänta dig vid en vanlig slumpmässig fördelning.
 • Urvalseffekter – Att bara titta på de som klarat sig är sällan ett bra sätt att förstå vad som krävs för att lyckas. Inte sällan finns det ett slumpelement med i framgångar. Så titta även till de som inte lyckades, för att förstå vad som leder till framgång, och vad som inte gör det.
 • Mönster – Att titta allt för nära på mönster gör att du missar helheten. Det är det klassiska ordspråket ”du ser inte skogen för alla träd”. Snöa inte in allt för djupt på vissa detaljer, utan ta ibland ett steg tillbaka och bilda dig en större uppfattning om vad din data faktiskt säger dig.

Wiemer menar att dessa tre förhållningssätt till data har potentialen att kraftigt förändra din verksamhet, men det krävs ett medvetet arbete med att förstå och tolka data på ett korrekt sätt.

Avslutningsvis klev Emma Stjernlöf, VD på Rönisch och vinnare av Årets Marknadschef 2018, upp på scenen. Hon uppmanade all att vara modiga nog att våga ifrågasätta kända sanningar, och valde att själv döda fem vanliga myter om marknadsföring.

 • Lojalitet bygger varumärken – Faktum är att människor inte bryr sig så mycket om varumärken, och de som faktiskt är lojala står för en liten del av omsättningen. Ha därför hellre många svaga relationer, än några få starka.
 • Content is king – För att bli framgångsrik måste du vara top of mind. Lägg därför 20% på att skapa innehåll, och 80% på att sprida det.
 • Be different or be out – Ditt varumärke är inte så unikt, i alla fall inte i konsumenternas ögon. Lyckas genom att vara distinkt och hitta ditt personliga uttryck snarare än att försöka differentiera dig från andra.
 • Winning the millenials = winning – Millenials är mer illojala än alla tidigare generationer och deras inkomst står för 10% av omsättningen, medan 40+ personer står för 50%. Fokusera rätt!
 • Innovate or die – Att hela tiden skapa nya nyheter riskerar att döda varumärket. Fokusera därför på din kärnprodukt, och innovera utifrån den, istället för att leta ersättare.

Under de timmar som eventet pågick fick sig deltagarna en hel del matnyttigt till livs, och under minglet var det många som uttryckte att de nu skulle ta tag i sin egen utveckling, och flera satte ett mål om 10 minuters fokuserat lärande i veckan som ett första steg. Frågan är om du också vill haka på utmaningen, och se till att du förser dig med nya kompetenser så att du kan fortsätta vara attraktiv på arbetsmarknaden under många år framöver.