Mobilt går om desktop inom 2 år

Enligt eMarketer som har analyserat Googles intäktsströmmar kommer mobila sökningar gå om desktop inom bara 2 år. Enligt studien väntas mobila sökningar omsätta 33 miljarder kronor i USA vilket är en ökning om 12 miljarder från år 2013.

I år väntas intäkterna från sökningar på en dator  i USA minska med ytterligare 7 procent och uppgå till 64 miljarder kronor.

Hur Googles intäkter mellan olika plattformar är fördelade globalt framgår inte av rapporten. Google själva rapporterar inte heller några detaljer om varifrån intäkterna härstammar.