Mobilsurfandet har fördubblats sedan förra året – äldre står för störst ökning

Ökningen av svenskarnas mobilsurf accelererar allt kraftigare och har under årets första fyra månader fördubblats jämfört med samma period i fjol.

Telenors undersökning visar att ökningen är 96 procent under januari – april 2018 jämfört med samma period förra året. De som står för den kraftigaste ökningen är landets seniorer och i synnerhet de boende i norra Sverige. Det visar ny statistik från Telenor.

Seniorer är den åldersgrupp som ökar sitt mobilsurfande mest vilket är en stor anledning till den höga accelerationen av mobilsurf. Den största ökningen står personer över 70 år för som ökar med 117 procent och åldersgruppen 61 år och 70 år ökar med 105 procent. Yngre (18-30 år) surfar mest i Sverige men skillnaden mellan dem och de äldre åldersgrupperna minskar för varje år. Det skiljer till exempel idag bara 20 procent i total surfmängd per person/månad mellan personer i åldersgruppen 18-30 år och personer 31-40 år.

– De yngre surfar fortfarande mest men för varje månad minskar gapet. De äldre börjar på allvar surfa ikapp den yngre generationen. En anledning till den kraftiga ökningen tror jag dels beror på att vi digitaliserat Sverige vilket tillgodoser svenskarna med en bra uppkoppling och dels att seniorerna som historiskt legat lite efter, nu genomgått samma beteendeförändring vi ser i hela landet och använder idag digitala produkter och tjänster allt mer, säger Magnus Österholm.

– I Sverige har vi under de senaste åren förändrat vårt digitala beteende och strömmar nu video på mobila enheter mer än någonsin och det är just strömmad video som står för majoriteten av förbrukad data. Vi ser att fler väljer mobilabonnemang med obegränsad surf eller större datapotter än tidigare och att man även använder mobilsurf som komplement till fast uppkoppling, säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor.

Så mycket ökar mobilsurfen i olika åldersgrupper
Över 70 år – 117%
61-70 år – 105%
51-60 år – 96%
41-50 år – 93%
31-40 år – 95%
18-30 år – 63%

Län som ökar mest
Gotland – 152%
Västernorrland – 135%
Norrbotten – 128%
Uppsala – 117%
Västerbotten – 116%

Län som surfar mest
Värmland
Uppsala
Örebro
Västernorrland
Jönköping

Kommunerna som ökar mest
Grums (Värmland) – 278%
Nora (Örebro) – 231%
Hultsfred (Kalmar) – 200%
Säffle (Värmland) – 198%
Götene (Västra Götaland) – 193%

Kommunerna som surfar mest
Filipstad (Värmland)
Arvika (Värmland)
Grästorp (Västra Götaland)
Nora (Örebro)
Säffle (Värmland)

Statistiken i korthet
Äldre personer över 70 år ökar mest i Sverige
Unga i ålder 18-30 surfar mest i Sverige
Män ökar sin mobilsurf mer än kvinnor (100% respektive 87%)
Männen ökar mest i Västernorrland (163%)
Männen surfar mest i Värmland
Kvinnorna ökar mest i Örebro (215%)
Kvinnor surfar mest i Uppsala

Om statistiken:
Telenor har sett över dataförbrukningen hos åldersgrupper på över en miljon privata mobilkunder och jämfört perioden januari-april 2017 med januari-april 2018. Presenterad statistik avser procentuell ökad surfmängd mellan perioderna. De kommuner som har ett för lågt urval privatabonnenter under någon av perioderna är borttagna ur statistiken.