Mobilen står över våra sociala normer

Mobiltelefoner har ändrat  våra sociala gränser om vad vi anser är socialt accepterar idag. Bara att tänka på sitt eget beteende och senaste gången man satt och kollade mobilen under ett möte.

74 % av tillfrågade i en studie säger att de inte kan bli separerade från sina mobiler. Nästan två tredjedelar säger att de kollar sina telefoner medan de är ute med sina vänner eller arbetskollegor om konversationen svalnar. 29 % tycker också att det är acceptabelt att använda sin mobil i ett arbetsmöte, enligt en studie utförd av Havas Media Labs och mobil plattformen Wave.

Konstigt nog anser 38 % av 25-34 åringar att det är acceptabelt att använda mobilen i ett möte.

79 % tycker att det är normalt att använda mobilen på toaletten och majoriteten av de tillfrågade tycker att det är helt acceptabelt att använda sin mobil i mobilfria zoner.

Yngre personer erkänner att de planerar mindre (35 %) eftersom kommunikation med smartphone och sociala medier tillåter mer spontana träffar. Två tredjedelar sa också att de var mer självsäkra när de utforskade nya ställen då de vet att deras mobiler har kart-appar och navigeringsmöjligheter.

Ska det vara accepterat att använda mobilen så ofta som vi gör? Är det professionellt? Eller har tiderna helt enkelt ändrats och därför borde vi följa de yngre generationerna och deras sätt?

Studien genomfördes med  3000 personer i åldrarna 16-24 år i Storbritannien under maj månad i år.