Mobilen spås stå för 75 procent av all internettrafik i världen

Det råder knappast någon tvekan längre – mobiltelefonen har blivit vår främsta källa för internetsurfande. Enligt en ny undersökning från  Zenith så visar det sig att internetanvändandet som kommer från mobiltelefoner har ökat dramatiskt på bara 4 år, mellan 2012 till 2016. Redan nu står mobilen för 68 procent av internettrafiken.

Rapporten, Zenith’s Mobile Advertising Forecasts, tittar på mobil annonsering och mobilteknologi i 60 “nyckelländer” i hela världen för att analysera och förutsäga den ökande mängden tid vi kommer att spendera på mobiltelefonen.

visar bland annat att;

  • mobilens andel av internetanvändandet i världen har gått från 40 procent år 2012 till 68 procent år 2016
  • den spås att öka till 75 procent under 2017
  • och år 2018 så tror Zenith att hela 78 procent av världens internettrafik kommer vara mobilbaserad.

Dessa siffror ska också ses i samband med att utgifterna för mobilbaserad annonsering också ökat – utvecklingen har inte gått förbi annonsörerna.

Läs mer: Kombinationen TV och mobil resulterar i högre köpintention

Det är inte heller bara i Västeuropa, Asien eller Nordamerika (som är de ledande länderna) som utvecklingen går snabbast – “mobil teknologi sprider sig överallt”, säger Jonathan Barnard från Zentih, som också tror att mobilen kommer vara den “främsta källan för mobil annonsering” nästa år.