Mobilen har spridits snabbare än någon annan teknik avslöjar .SE

.SE som förvaltar svenska toppdomänen genomför varje år en undersökning som heter Svenskarna och internet. Förra året ställdes som vanligt många relevanta frågor till tusentals respondenter. Svaren distribueras i en rapport samt bloggas om på den här sidan. En mycket intressant tråd som dök upp i Facebookgruppen MINSC (öppen grupp för analytiker i Sverige) resulterade i nedan rapport om spridningen av teknik. Enligt rapporten kan mobilen vara den teknik som spridits snabbast  när jämfört med surfplattor, internet och TV.

medier_sprider_snabbare2

Nedan kan du läsa .SE tankar om spridningen av teknik:

Vi ser då att den primära spridningsfasen är liknande för alla fyra teknikerna. Televisionens spridningskurva är brantast men alla ökade 40 till 50 procent på tre år. Det är dock fortfarande osäkert hur det kommer att gå för surfplattan.

Jämför vi internets spridning med televisionens ser vi att den böjde av och började plana ut vid 50 procent medan televisionen fortsatte upp till 80 procent innan den spridningskurvan började plana ut. Varken de äldre eller de yngre var med när användningen av internet började sprida sig i befolkningen under slutet på 90-talet.

Tillgången till de smarta mobilerna har fortsatt upp mot 70 procent av befolkningen. Det är en utveckling som i stor utsträckning, som vi tidigare sett, bärs fram av de unga. Men om inte de äldre blir mer intresserade kommer även den kurvan att börja plana ut.

Hur är det då med snabbheten i spridningsförloppet om vi ser till en enskild grupp som till exempel de unga i åldern 12–15 år? På tre år har tillgången till mobilt internet i denna åldersgrupp gått från 19 till 93 procent och andelen dagliga användare har ökat från tre till 78 procent.

Det visar på en ovanligt snabb utveckling bland de unga. Jämför vi med internets spridning var det de högre tjänstemännen som snabbast tog till sig internet. På fem år hade 85 procent av dem skaffat sig internet. De hade visserligen ett försprång genom att de redan var vana datoranvändare. Men det kan också sägas om dagens unga som långt innan de började använda smarta mobilerna var dagliga användare av sms och mms på sina vanliga mobiler.

Även om spridningskurvorna till stor del liknar varandra är det frågan om helt olika processer. Internets spridning i slutet på 90-talet drevs fram av arbetslivets behov och här var det tjänstemännen som var först med att ta till sig den nya tekniken. Spridningen av de smarta telefonerna drivs fram av de unga. Här är det i första hand privatlivets behov som utgör drivkraften.

Ladda ned data och rapporter här.