Mobilen driver på konsumtionen av annonsfinansierade videotjänster globalt

Ooyala publicerade idag rapporten Globala Videoindex för fjärde kvartalet 2016 som analyserar tittarbeteenden och videotrender världen över. Rapporten avslöjar att mobila enheter driver den ökade konsumtionen av annonsfinansierad video globalt och att mobilen fortsatt är den primära enheten för videokonsumtion online oavsett region.
Fjärde kvartalet 2017 stod mobila enheter för 54 procent av all konsumtion av video online globalt. Detta är en ökning om 46 procent från föregående år och motsvarar nästan en fördubbling för perioden. Kvartalet visar på en stadig ökning månad för månad. I november 2016 stod mobila enheter för 56 procent av all videokonsumtion. Samma siffra ökade till 58 procent i december. Trenden för videokonsumtion är uppgående och Ooyala förutspår att 60 procent av all videokonsumtion kommer att ske via mobila enheter första kvartalet 2017.
Annonsfinansierade videotjänster ökar i mobilen
Rapporten analyserar tittarsiffrorna från flera större annonsfinansierade videotjänster inom sport, nyheter och underhållning internationellt. Resultaten visar hur konsumenter konsumerar annonsfinansierat innehåll i olika länder. Globalt representerar mobila enheter så som mobiltelefoner och surfplattor 56 procent av all konsumtion av annonsfinansierad video. Enbart mobiltelefoner står för 45 procent och tar för första gången fler marknadsandelar än datorer som representerar 44 procent. Surfplattor står för 11 procent i jämförelsen.
Vidare visar rapporten följande resultat för annonsfinansierad video:
– I Asien och Stillahavsregionen är nivån något högre än genomsnittet. Där tittar 58 procent av alla konsumenter på annonsfinansierat innehåll.
– Europa, Mellanöstern och Afrika har de högsta tittarsiffrorna i mobila enheter. 60 procent tittar på annonsfinansierat videoinnehåll i mobila enheter. 12 procent konsumeras via surfplattan.
– I Latinamerika står mobilen för 56 procent av all konsumtion av annonsfinansierad video.
– I Nordamerika står mobilen för 50 procent av annonsfinansierat videoinnehåll. Detta är 6 procent lägre i jämförelse med det globala genomsnittet och nästan 10 procent lägre än EMEA-snittet. De låga tittarsiffrorna i mobilen kan förklaras med marknadens mognad för videokonsumtion generellt och att det finns fler enheter med AVOD-tjänster framförallt finns det fler uppkopplade tv-enheter i USA.
Tittarsiffror för långa format i mobilen ökar markant
För första gången visar analysen att vi konsumerar större andel långa format i mobila enheter i jämförelse med korta format. 47 procent av all konsumtion i mobila enheter var längre än 10 minuter vilket kan jämföras med de korta formaten som stod för 40 procent av all konsumtion.
Trenden är tydlig och innehållsleverantörer måste anpassa sina strategier runt mobilen.
– Vi ser en stadig ökning av både premiumtjänster och annonsfinansierat innehåll. Det är konsumenterna som kommer att bestämma vilken typ av betalningsmodeller de kommer att välja. Från vår analys av data och kommentarer från kunder ser vi att den moderna affärsmodellen för TV kommer att vara flexibel där vissa delar finansieras genom prenumerationer och andra via annonsering samt att den kommer att vara anpassad till alla enheter. Faktum är att framtidens TV inte kommer att vara lik den traditionella TV-marknaden som vi växte upp med, säger Jim O’Neill, analytiker och mediestrateg, Ooyala.