Mobilen är viktig för tillväxten inom video och videoreklam

En undersökning från Ooyala visar att mobilen har en stor betydelse för video och framförallt videoannonser. Hela 42 procent av all videovisning online var på mobila enheter vilket är hundra procent mer än motsvarande period förra året.

Ooyala är en del av Telstra, och deras verksamhet i Sverige fanns tidigare i företaget Videoplaza, som förra året köptes av just Ooyala.

I rapporten avslöjas att 42 procent av all videovisning online under kvartalet visades i mobila enheter. Det är framför allt smarta mobiltelefoner som står för utvecklingen, vilka gett fyra gånger så många visningar än andra surfplattor. Rapporten visar också att tv-kanaler, i jämförelse med press och företag, sticker ut med mer än hälften av alla visningar på mobila enheter.

Vidare visar Global Video Index på vad personliga rekommendationer av innehåll betyder för engagemanget och därmed intäktspotential från kampanjen. Rapporten visar också på trender i programmatisk annonsering mellan content- och reklambyråer.

Ökningen av mobila visningar och affärskonverteringar
Rapporten sätter fokus på affärspotentialen i att utveckla content runt det mobila, då det fortsätter att växa snabbare än andra typer av videokampanjer. Under årets första kvartal ökade antalet visningar på surfplattor och mobiltelefoner med mer än 24 procent, med 100 procent i jämförelse med första kvartalet 2014 och med hela 367 procent i jämförelse med för två år sedan.

Värt att notera är att tv-kanaler visat sig vara de mest framgångsrika i att dra fördel av möjligheterna med mobil användning. När man använder en surfplatta så tittar 89 procent klart på reklamen, medan motsvarande siffra på en mobiltelefon är 79 procent. Under årets första kvartal var 53 procent av tv-kanalernas innehåll tillgängligt mobilt, i jämförelse med 31 procent för press och företag.

Tillväxten i tittande på mobiltelefon och surfplatta bekräftar tidigare förutsägelse att dessa tillsammans kommer stå för 50 procent av allt tittande online, innan årsskiftet.

Rekommenderat innehåll
Rapporten visar på möjligheterna som innehållsleverantörer har i att personalisera, något som ökar engagemanget och intäkterna. Att undersöka hur många det är som tittat på ett rekommenderat klipp, visar att konsumenter är beredda att lägga 50 procent av tiden de spenderar på hemsidan på detta. Bryter man ned detta i olika typer av innehåll så framgår:

?Nyhetsförmedlare: 33-44 procent
?Sportnyheter: 40-53 procent
?Konsumentmedia: 33-58 procent

<Ökat förtroende för premium programmatic
Rapporten identifierar att trenden går mot programmatisk annonsering. Första kvartalet 2015 ökade också Deal ID-transaktioner, som används för att underlätta handel på marknadsplatser, bland TV-kanaler och premiumpublicister ökade månatligen med 79 procent. Detta är ett bevis på att innehållsleverantörer har automatiserat sin försäljning genom programmatic, vilket visar på ökat förtroende för den formen av handel.

“Vår data är en indikation på de snabba förändringarna i hur konsumenter tittar på video, något som skapar både möjligheter och utmaningar för innehållsproducenter, tjänsteleverantörer och annonsörer. Vi ser hur trenderna sida vid sida förändrar publiken i massiv skala – särskilt vad gäller alla tv-anpassade mobila enheter, och ett större inflöde av premiuminnehåll, många skapade ovanpå övriga tjänster”, säger Jay Fulcher, VD på Ooyala.

Övriga nyckeltal:
?Onlinetittande:
?53 procent av innehållet från TV-kanaler spelades på mobila enheter, i jämförelse med 47 procent på datorer – en stor förändring som sannolikt drivs av yngre tittare, inte minst de födda på 00-talet.
?Under årets första kvartal dominerade mobiltelefoner över surfplattor, med 34 procent av allt tittande, jämfört med bara 8 procent på surfplattor.

?Onlinereklam:
?89 procent av all reklam på surfplattor och datorer spelades klart, motsvarande siffra för mobiltelefoner är 79 procent.
?För press var siffran något lägre, med 73 procent för PC och 71 procent för mobiltelefoner och 67 procent för surfplattor.
?Datorer har fortsatt högst fill rate, med 77 procent för press och 64 procent för TV-kanaler.


Rapporten bygger på anonymiserad onlinevideo från majoriteten av Ooyalas över 500 kunder, vilka tillsammans står för hundratals miljoner visningar i nästan alla jordens länder. Ooyala analyserar 3,5 miljarder händelser varje dag och samlade 2014 in över 100 miljoner minuter video. Innehållet levererades till över 220 miljoner unika användare, vilka tillsammans spelade över tio miljarder strömmar.