Mobilen är nu första skärm

I USA spenderar man i snitt 3 timmar per dag med att använda sin mobiltelefon, vilket är en ökning med 9, 3 procent de senaste nio månaderna. Tiden med mobilen har nu gått om tiden med TVn vilket gör mobilen till vår första (eller största) skärm.

“As of September 2014, it is a new world in the American living room,” säger Flurry i ett uttalande som genomfört studien.

Flurry anser att det är den stadiga tillväxten av appar som bidragit till mobilens starka tillväxt, “Most app developers didn’t know back in 2008 that they would be building the next generation of TV channels”.