Mobile First börjar bli Mobile Only visar ny studie

Företaget ComScore publicerade nyligen sin senaste rapport om internetanvändning, och det är tydligt att mobilen är det vanligaste, och i allt större utsträckning, det enda sättet att använda internet för många användare.
Studien “2017 US Cross-Platform Future in Focus” visar att hela 69 % av den digitala mediakonsumtionen nu sker via mobilen. För bara tre år sedan utgjorde mobilanvändningen bara 52 %, så det är en kraftig ökning som skett de senaste åren, i synnerhet med tanke på att antalet minuter som spenderas på internet ökat med över 35 % under samma period.
Samtidigt är det allt fler personer som enbart använder mobilen för sin internetanvändning. Bland personer över 18 år är det över 11 % bara når internet via mobilen, och för kvinnor mellan 18-24 år är siffran hela 22 %. Även i åldrarna 25-34 sker omkring 13 % av användarnas internetaktivitet enbart via mobilen.
Däremot hänger inte marknadsföringsbudgeten med när allt fler köp sker via mobilen. Studien visar att trots att bara 33 % av tiden som spenderas på köpsajter sker via desktop, läggs över 80 % av marknadsföringsbudgeten på annonser anpassade för desktop. Många företag skulle därmed kunna få betydligt bättre utdelning för sina pengar om deras annonser var anpassade för mobilanvändning och skedde i appar istället.
ComScore menar att annonsering i mobilen är effektivare på samtliga av de fyra nyckeltal som företag använder för att mäta resultat av annonser.

  • Varumärkesigenkänning ökade dubbelt så mycket för mobilannonser som desktop.
  • Att föredra ett varumärke blev hela 2,9 punkter bättre via mobilannonser att jämföra med 1,3 punkter för desktop annonser.
  • Det var 1,9 gånger mer sannolikt att rekommendera ett varumärke baserat på en mobilannons än en desktopannons
  • Köpintentionen ökade med mer än tre gånger så mycket om annonsen syntes via mobil jämfört med desktop.

Många företag börjar därför ändra sitt fokus från Mobile First till Mobile Only, i takt med att användarna i allt högre utsträckning sköter sin internetaktivitet via mobilen. Är du och ditt företag redo att lägga om rodret och följa kunder och användare till en helt mobil interaktion?