Mobilbaserad internethandel bedöms stå för över hälften av E-handeln om fem år

År 2021 så kommer internethandeln stå för 13 procent av den globala handeln – och över hälften (55 procent) av sagda internethandel kommer vara från mobila konsumenter.

Detta enligt en studie från Euromonitor, som i samma veva också förutsäger en fortsatt teknologisk utveckling som kommer underlätta handeln online och göra den smidigare.

Läs mer: Hälften av alla svenska e-handelsköp sker mobilt

Man tror också att mängden automatiserade skåp för att skicka och hämta varor kommer öka, tillsammans med bemannade stationer i de industrialiserade länderna.

Vidare så kommer socioekonomiska och demografiska trender att påverka detaljhandelns utveckling under åren fram 2021 – som stagnerande inkomster och fortsatt urbanisering. En annan faktor kommer i många länder att vara en allt äldre befolkning, som kommer föredra lättillgänglighet när de handlar.

“Konsumenterna kommer att fortsätta med att kolla upp och handla varor på alla kanaler, och försäljare kommer att använda sig av alla kanaler för vara där konsumenterna befinner sig”, sade Michelle Grant från Euromonitor Internationals forskningsavdelning.