Mobilannonsering driver trafik till butik och bidrar till ökad försäljning

Schibsted Retail Study säger sig kunna visa att mobilannonsering, i tillägg till dagligvaruhandelns befintliga marknadsföring, driver mer trafik till butik och bidrar till ökad försäljning av den produkt som är först i annonsen.

Schibsted har genomfört studien tillsammans med Retail Academics.

Schibsted Retail Study visar en trafikökning till butik med 1%. Och för försäljning av annonserad vara ses en ökning med hela 14%, samt en volymökning på 15%, vilket enligt dem tydligt visar att mobilannonsering driver försäljning i fysisk butik.

Genom en grundlig undersökning och en unik metodik som inte har använts i detta sammanhang tidigare, kan vi påvisa effekten ur flera olika perspektiv och därmed ge insiktsbaserade rekommendationer till våra annonsörer, säger Linnéa Bergman, Insight Specialist på Schibsted.

Schibsted Retail Study använder data från försäljningssiffror, antal kvitton, intervjuer i butik och digitala brand lift-mätningar. För att samla in data till studien har Schibsted samarbetat med sex utvalda Ica Maxi-butiker runtom i landet.

Studien visar även att effekten av digital utbudsannonsering är högre i den yngre målgruppen upp till 49 år, en kundgrupp som är viktig att locka till butiken.

Med största sannolikhet finns den stora effekten, både försäljningsmässigt och trafikmässigt, i den yngre åldersgruppen. I de butiksintervjuer och digitala brand lift-mätningar som har kompletterat försäljningsdatan ser vi att observation och genomslag av kampanjen har varit som störst bland dem som är under 49 år. Det är också den åldersgruppen som är mer digital och därmed är resultatet helt i linje med det vi vet sedan tidigare, säger Linnéa Bergman.