Mobilannonser står för närmare en fjärdedel av annonsbudgeten

I den senaste rapporten från WARC framgår att mobilannonser nu står för 23 % av de totala pengarna som spenderas på annonser globalt. Av den totala annonsbudgeten online går dessutom hela 61 % till Facebook och Google, som står för mycket av ökningen på mobilannonsering.
Facebook och Google fortsätter att stärka sitt grepp över annonsmarknaden, och går från att 2012 ha tagit 47 % av annonspengarna som spenderas online, till att idag ta 61 %. Det är huvudsakligen mobilannonser som tillkommit, och det beräknas att 88 % av Facebooks annonsintäkter är just från mobilannonser. Totalt tar Facebook och Google en fjärdedel av alla annonspengar som spenderas globalt, att jämföra med de knappa 10 % de tog för bara fem år sedan.
TV-annonsering är fortfarande störst, och beräknas landa på ca 139 miljarder dollar (1,16 biljoner kronor) i år. Mobilannonseringen har däremot krupit upp på andra plats, och bara mobila display-annonser bedöms i de tolv länder som WARC undersökt (Australien, Brasilien, England, Frankrike, Indien, Italien, Japan, Kanada, Kina, Ryssland, Tyskland och USA) omsätta totalt 45,2 miljarder dollar (378 miljarder kronor).
Mobilanvändandet har ökat markant de senaste åren, och på bara fem år har tiden vi tittar på våra mobiler mer än fördubblats enligt James McDonald, data editor på WARC. Han menar vidare att det därför är naturligt att vi nu ser marknadsförare följa med användarna till den nya plattformen.
Att skapa annonser för mobil har med andra ord blivit det vanligaste sättet att annonsera online, och frågan är hur lång tid det kommer ta innan mobilannonseringen går om TV-annonseringen. Fortfarande spenderar människor massor av tid framför sin vanliga TV, och enligt siffror från MMS är det linjära tv-tittandet vanligare än online-tv (exempelvis Netflix, HBO, Hulu etc.) i veckorna.