MMS: TV-tittandet vände nedåt i september

Tittandet på TV minskade i september, både jämfört med OS-månaden augusti 2016 och med september 2015. Onlinevideotittandet ökade däremot något, med Paradise Hotel som det mest startade programmet. Det framgår av MMS månadsrapport för september 2016.

Den dagliga tittartiden på TV uppgick till 134 minuter, vilket är en minskning med 9 minuter jämfört med september 2015. Den dagliga räckvidden för TV var i september 62 procent, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med motsvarande månad 2015.

Mest tittande lockade SVTs Doobidoo från 16 september med en rating på 1 749 000 personer i målgruppen 3-99 år. På andra plats kom SVTs Skavlan från den 23 september, med en rating på 1 699 000 följt av TV4s Bonde söker fru, från 28 september, med en rating på 1 394 000.

Onlinevideotittandet toppades av MTGs Paradise Hotel, med 323 000 starter, följt av SVTs sändning från prins Alexanders dop, med 247 000 starter och Skavlan med 219 000 starter.

Det mest startade klippet var MTGs ”Mål: Zlatan trycker in reduceringen mot City (1-2)” med 265 000 starter.

Generellt ökade onlinevideotittandet något i september. Antalet uppspelade timmar under en genomsnittlig dag ökade med 3 procent till 736 000 jämfört med september 2015. Antalet starter ökade med 18 procent till 3 119 000 under samma period.

Rapporten i sin helhet finns bifogad eller här.