MMS tar ett stort steg mot total-TV-valuta

Ett nytt samarbete med GfK innebär att det tyska företaget ska ta fram en metod för att integrera olika typer av publikmätningar till en gemensam total-TV-valuta, oavsett vilken teknik publiken använder för att se utbudet.

MMS har länge strävat efter att integrera allt tittande på rörlig bild i en valuta, där allt tittande oavsett skärm, plats och tidpunkt ingår. I dagarna undertecknades ett avtal med det tyska undersökningsföretaget GfK om att ta fram en leverantörsoberoende metod för att integrera olika mätningar till en gemensam valuta.

pirjo
Pirjo Svedberg

– Det är viktigt för oss att metoden kan användas oberoende av vilken dataleverantör vi använder, säger MMS vice VD Pirjo Svedberg. Med GfKs lösning är vi fria att byta dataleverantör när våra och marknadens behov förändras.

Läs också: MMS väljer GfK för att leverera en totalmätning av rörlig bild i Sverige

Idag mäter MMS TV-tittande på olika plattformar, som traditionell linjär TV, tidsförskjuten TV och TV via internet. Data kommer från olika leverantörer och kan inte utan vidare jämföras eller summeras till en helhet.

– Vi vet till exempel inte hur många som sett samma program både via internet och via traditionell TV. Det finns alltså stora fördelar med att ha allt TV-tittande, oavsett distributionsform, i en totalvaluta. Det här är ett stort steg närmare en sådan valuta, säger Pirjo Svedberg.