MMS söker en dataanalytiker

Som dataanalytiker på MMS kommer du vara delaktig i utvecklingen av nya mätmetoder för rörlig bild, med fokus på rörlig bild via digitala kanaler. Du kommer jobba med frågeställningar som ingen ännu har löst, vilket ställer höga krav på nyfikenhet och lösningsförmåga.

MMS är ett branschorgan som jobbar med att mäta konsumtion av rörlig bild oavsett om det sker på TV-apparaten i vardagsrummet, datorn i sommarstugan eller telefonen på bussen på väg till jobbet.

Hela branschen är under förändring som drivs av teknikutveckling (nya skärmar) och nya tjänster som erbjuder möjlighet att se på innehåll varsomhelst, närsomhelst. Detta innebär att de kommande utmaningarna blir unika och komplexa och MMS behöver duktiga människor som vill tackla dessa utmaningar och försöka förstå de nya förutsättningarna tillsammans.

Några av de arbetsuppgifter du kommer att ställas inför är att:

– Samla in och analysera olika typer av datakällor
– Genomföra jämförelser för att identifiera mönster och avvikelser
– Validera olika datainsamlingsmetoder
– Ha regelbunden dialog och kontakt med kunder
– Dokumentera rutiner och processer

> Sök jobbet här