MMS söker dataanalytiker

Som dataanalytiker på MMS kommer du vara delaktig i utvecklingen av nya mätmetoder för rörlig bild, med fokus på rörlig bild via digitala kanaler. Du kommer jobba med frågeställningar som ingen ännu har löst, vilket ställer höga krav på nyfikenhet och lösningsförmåga.

Några av de arbetsuppgifter du kommer att ställas inför är att:

– Samla in och analysera olika typer av datakällor
– Genomföra jämförelser för att identifiera mönster och avvikelser
– Validera olika datainsamlingsmetoder
– Ha regelbunden dialog och kontakt med kunder
– Dokumentera rutiner och processer

> Läs hela platsannonsen här