MMS senaste Månadsrapport är nu publicerad – Onlinevideo ökade i april

Den dagliga tittartiden på TV minskade med två minuter under april, veckorna 14-17 jämfört med motsvarande veckor 2015. Därmed uppgick tittartiden till 148 minuter per dag.

Den dagliga räckvidden för TV minskade med en procentenhet till 65 procent av 3-99-åringarna, som sett minst fem sammanhängande minuter på TV under ett genomsnittligt dygn.

Mest sett var Mästarnas mästare som sändes i SVT1 den 24 april, med en genomsnittlig publik på 2 464 000 personer. På andra plats kom Let’s Dance som sändes i TV4 den 29 april med en snittpublik på 1 690 000. På tredje plats kom SVTs Springfloden från den 1 maj. Endast ett program per TV-serie ingår i denna topplista. För en fullständig topplista hänvisar vi till verktyget Hottop på www.mms.se.

Tittandet på onlinevideo fortsätter att öka. Antalet uppspelade timmar per dag uppgick till 845 970, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period 2015.

Antalet startade strömmar var 3 436 341 vilket är en ökning med 36 procent jämfört med samma period förra året.

Det mest sedda onlinevideoprogrammet var Ny kunglig födsel, som publicerades på SVT under vecka 16. Det startades 318 000 gånger och hade en webbpublik på 120 138.

På andra plats kom avsnitt 3 Discovery Networks Ex on the Beach Sverige, som startades 287 254 gånger och hade en webbpublik på 132 348.

På tredje plats kom TV4s Let’s Dance Junior, med 262 078 starter och en webbpublik på 86 081.

Det klipp som uppmätte flest starter var ”Bråk på Ullevi – publiken attackerade Tobias Sana med smällare” som sändes av TV4. Det startades 146 536 gånger.

Rapporten i sin helhet finns bifogad och på mms.se

Månadsrapporten innehåller en översikt av TV-tittandet under månaden på de största TV-kanalerna och för olika målgrupper. Topplistor för olika målgrupper samt genrer redovisas för månaden. Dessutom redovisas tittartid och räckvidd för kanaler samt målgrupper. Kanonläsning med andra ord på jobbet eller på väg till.

> Läs Månadsrapporten här