MMS rapporterar – Fyra timmar TV per dag

En genomsnittlig 16-65-åring lägger nu mer än fyra timmar om dagen på online- nedladdad eller linjär-TV. Det är första gången sedan MMS började mäta rörlig bild som tittartiden passerar fyra timmar per dag.

Vid vårens mätning låg tittartiden på 236 minuter om dagen, men ökade i höstens mätning till 249 minuter per dag.

– Det totala TV-tittandet, som innefattar även nedladdad och streamad TV, är högre än någonsin. Att vi dagligen lägger mer än fyra timmar på att titta på TV visar att TV-mediet står starkt, även om sätten vi tar till oss TV på varierar, säger MMS vd Magnus Anshelm.

Resultaten är hämtade från MMS Rörliga Bilder 2014 och specialrapporten Rörliga Bilder hösten 2014. Datainsamlingen görs med webbenkät i åldersintervallet 16-65 år, och respondenterna får själva uppge hur länge de tittat. De båda undersökningarna genomfördes i april och oktober 2014.