MMS och Ipsos Connect MediaCell genomför ett omfattande metodtest som kan ge större TV-panel till samma kostnad

Istället för dyra TV-mätare kanske det räcker med en vanlig surfplatta. Det skulle i så fall kunna mångdubblera TV-panelens storlek till samma kostnad. Därför har MMS och Ipsos Connect MediaCell inlett ett samarbete där metoden ska utvärderas under våren och sommaren.

– Det är mycket spännande och vi ser stor potential om metoden motsvarar våra högt ställda kvalitetskrav, säger MMS vice VD Pirjo Svedberg.

Konkret innebär metoden att en surfplatta placeras i närheten av TVn och att den spelar in och matchar ljudet mot ett ljudbibliotek för att avgöra vilket program som visas.

En uppenbar fördel med att få ned kostnaden för mätutrustning är att panelens storlek kan öka, vilket ökar precisionen även för kanaler med litet tittande. Det innebär också att resultaten skulle kunna rapporteras för mer specifika målgrupper än idag.

Testerna kommer att genomföras under maj-juli 2015 och omfatta nio TV-kanaler.

– Testperioden ligger så att vi räknar med att kunna fånga upp tittandet i sommarstugor under semestersäsongen, säger Pirjo Svedberg.

– This is a tremendously exciting opportunity for our MediaCell technology and we are delighted to be working with MMS on this project” says Ipsos Connect MediaCell Commercial Director, Jim Ford.

MMS and Ipsos Connect MediaCell start major project that is aiming to evaluate whether new TV technologies can boost TV panel sizes within existing budgets
8th May 2015

Is it possible to measure Television viewing accurately with more cost effective technologies, for example using mobile devices such as tablets to replace traditional peoplemeters? If so then it could be possible to significantly increase the TV panel size within the existing investment levels.

In order to test this hypothesis, MMS and Ipsos Connect MediaCell have started a test project by building a TV Household panel which will run throughout Spring and Summer in Sweden.

“If this project meets our exacting requirements then this could be very exciting and have great potential” says MMS Vice President, Pirjo Svedberg.

The details of the technology involve the MediaCell Household Peoplemeter which is essentially a specific mobile tablet provided to the household to replicate the functionality of a traditional peoplemeter.

The economic advantage of the use of mobile technologies is to significantly reduce the cost required to measure the Household Viewing, meaning the economics will allow larger panels, which in turn will increase the accuracy of the measurement, even for smaller channels. It will also increase the granularity of the reporting audiences.

The project is scheduled to run throughout May-July 2015 and include nine TV channels.

“We are also looking to potentially monitor viewing in summer houses over the holiday season” states Pirjo Svedberg.

“This is a tremendously exciting opportunity for our MediaCell technology and we are delighted to be working with MMS on this project” says Ipsos Connect MediaCell Commercial Director, Jim Ford.