Tron om att unga sviker TV stämmer inte avslöjar statistik från MMS

Tillgången till TV i hemmet har minskat något under de senaste åren, men fortfarande har 90 procent av befolkningen 9-99 år minst en TV-apparat i hemmet. Det framgår av rapporten MMS Trend & Tema 2016:1 – TV eller ej.

Det finns skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland ungdomar 9-19 år och personer över 40 år har 96 procent minst en TV i hemmet. Lägst är TV-tillgången bland unga vuxna, men det är ändå en klar majoritet, 69 procent, av 20-29-åringarna som har TV. TV-tillgången är även lägre än genomsnittet i åldersspannet 30-39 år där TV-tillgången ligger på 81 procent.

– De flesta har alltså tillgång till TV, även i yngre målgrupper, säger MMS VD Magnus Anshelm.

Bland dem som inte har TV i hemmet är tittandet på Netflix och YouTube större än i TV-hushåll.

– Däremot skiljer sig inte tittandet på övriga playtjänster mer än marginellt mellan TV-hushåll och övriga, säger Magnus Anshelm.