MMS lanserar nettoräckvidd i onlinevideovalutan

Idag lanserar MMS nettoräckvidd och frekvenser i onlinevideovalutan. Det innebär att man för första gången kan se hur många unika personer i olika målgrupper som tittar på onlinevideo.
– I januari släppte MMS sin första målgruppsdata som täcker onlinevideo i form av bruttoräckvidd för reklamen. Nu tar vi alltså nästa steg genom att släppa nettoräckvidd och frekvens, så att man kan följa upp kampanjerna i detalj. Man kan alltså dels se hur många individer i olika målgrupper som nåtts av reklamen, dels se hur många gånger de exponerats för reklamen, säger MMS onlinechef Mats Lindkvist.
Att kunna mäta nettoräckvidd och frekvens är något som framför allt annonsörer och annonsmedier efterfrågat. Därför har MMS valt att prioritera arbetet med nettoräckviddsdata för reklamfilmer.

Mats Lindkvist, Onlinechef
– Men under hösten kommer även räckviddsdata för program och klipp, säger Mats Lindkvist.
Arbetet med att ta fram en mätmetod har varit långt och komplicerat. Det finns inte någon färdig metod att kopiera från andra länder, och under långa perioder var MMS ensamt i världen i det här arbetet.

Magnus Anshelm, VD
– Från maj 2014, när MMS var först i världen med att släppa en valuta för onlinevideoreklam, där vi rapporterade antal impressions för kampanjer. I januari 2017 tog vi nästa steg och kompletterade valutan med impressions i målgrupper. Med dagens lansering av nettoräckvidd och frekvens tar vi ytterligare ett avgörande steg för att tillgodose den snabbt växande marknadens behov av att följa upp reklamkampanjer i detalj, säger MMS VD Magnus Anshelm.