MMS: En av tre har Netflix

Över fyra miljoner svenskar abonnerar på en betaltjänst för onlinevideo. En tredjedel av Sveriges befolkning 9-99 år har tillgång till film- och TV-tjänsten Netflix i sina hem. Därmed befäster Netflix sin position som den dominerande betaltjänsten för onlinevideo på den svenska marknaden.

I en ny undersökning från MMS framkom att nästan hälften, 47 procent, av 9-99-åringarna har tillgång till en abonnemangstjänst för streamad TV eller film i sina hem. Det är en ökning med 380 000 personer jämfört med motsvarande kvartal förra året.

– Vi ser att tillgången till SVOD-tjänster fortsätter att öka stadigt, men inte i samma snabba takt som under etableringsfasen, säger MMS vd Magnus Anshelm. Undantag är tjänsterna HBO Nordic och C More som vuxit med nästan 50 procent jämfört med Q2 2015.

Medveten tillgång till SVOD-tjänster i hemmet Q2 2016

Tjänst Andel 9-99 år Antal
Netflix 34% 2 918 000
Viaplay 19% 1 611 000
HBO Nordic 9% 740 000
C More 8% 714 000
Någon SVOD-tjänst* 47% 4 068 000

Källa: MMS Trend & Tema 2016:2

*Avser någon av de SVOD-tjänster som ingår i MMS mätning: Netflix, Viaplay, HBO Nordic, TV4 Play Premium, C More, Telia Play+, Eurosport Player, Dplay Premium.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Ipsos på uppdrag av MMS. Under fältperioden Q2 2016 genomfördes 3 000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år. Respondenterna fick svara på frågor om vilka SVOD-tjänster de har tillgång till i hemmet.