MMS anpassar och uppdaterar sina beräkningar för TV-panelen

MMS har gjort samvariansanalyser med två olika statistikbolag. Detta för att ta fram vilka variabler som samvarierar med TV-tittandet och utvärdera dagens sammansättning av panelen. Dessa analyser har resulterat i att MMS tillsammans med branschen tagit beslut om att uppdatera de variabler som styr sammansättningen av panelen.

Dagens variabler: Pay/non-pay, uppskattad TV-konsumtion, familjesituation och utbildning kommer att ersättas med uppskattad TV-konsumtion, familjesituation, utbildning och ålder.

I samband med att dessa analyser gjordes även en utvärdering av viktningsprocessen och det konstaterades att även denna bör uppdateras. I viktningsmodellen kommer man ta hänsyn till variabler som inverkar på TV-tittandet. Variablerna som kommer att användas är:
Hushållsnivå: Sysselsättning, Hushållsstorlek, Internet, Barn i hushållet, PVR, Pay/Non-pay, Utbildning, Antal TV-apparater.
Individnivå: Ålder, Kön, Hushållsstorlek, Barn i hushållet, PVR, Pay/Non-pay, Utbildning, Familjesituation.

Den nya modellen kommer att implementeras i samband med de nya universumtalen som träder i kraft 29 december 2014 och är en del i MMS arbete med att utveckla TV-valutan.