MittMedia och Viva Media ingår strategiskt partnerskap

För att MittMedia ska få ett mer heltäckande erbjudande så kommer Viva Media att hjälpa till med leveranser de kan erbjuda sin lokala marknad inom digital marknadsföring.

Mittmedia blir nu en strategisk samarbetspartner där Viva initialt ska leverera produkter inom Googles portfölj.

– Vi har sedan två år utvecklat ett väldigt genomtänk partnererbjudande som ska ligga i framkant. Att allt fler lokala tidningshus hakar på är en stark bekräftelse på vår vision om att förena det lokala säljet med en leverans av digital marknadsföring i absolut framkant, säger Arash Gilan, VD för Viva Media.

– För att hela tiden vara den bästa affärspartnern till våra kunder så behöver vi säkerställa att deras investering skapar effekt, därför är samarbetet med Viva Media strategiskt viktigt för oss. Deras SEO-lösning bidrar till att vår portfölj för digital marknadsföring blir allt mer komplett, säger Henrik Mazzanti, Digital Affärsutvecklingschef Mittmedia.

Viva Media har redan börjat utbilda Mittmedias säljare och samarbetet kommer att utvecklas framgent.