MiS jobbar ihop med WES

Marknadsföreningen i Stockholm (MiS) och Women Executive Search (WES) har inlett ett samarbete för att dra fördel av respektive organisations professionella nätverk.

MiS främsta roll är att vara en mötesplats inom kompetensutveckling för professionella inom marknadsföring, kommunikation, PR och media.

WES främsta mål är att utmana den traditionella rekryteringsbranschen och tillgängliggöra mer av den kompetens som finns på arbetsmarknaden.

–Majoriteten av Marknadsföreningens medlemmar är marknads- och kommunikationschefer som har tung kompetens inom marknadskommunikation vilket många ledningsgrupper och styrelser efterfrågar idag, säger Francesca O’Brien Apelgren, vd på Marknadsföreningen i Stockholm och Sveriges Marknadsförbund.

–Det känns väldigt spännande att se på möjligheterna som öppnar sig genom ett samarbete med Marknadsföreningen i Stockholm, eftersom ni har väldigt många duktiga talanger och ledare inom er arena. Där ser jag flera möjligheter och spännande synergier. Vi gör ju också många chefsrekryteringar och interimsrekryteringar inom marknad och kommunikation, säger Anna Stenberg, vd Women Executive Search.