Mindre TV-tablå och mer VOD avslöjar ny undersökning från SF Anytime

Svenskarnas filmkonsumtion via video on demand (VOD) ökar – på två år har antalet vod-användare närapå fördubblats. Många tror också att de i framtiden kommer att se allt mindre film via den vanliga tv-tablån och allt mer via digitala onlinetjänster. Detta och mycket mer avslöjas i SF Anytimes nya undersökning “Svenskarnas filmvanor 2014“.

Att se på film är något som de flesta svenskar regelbundet gör. Men hur ser vi på film idag och framför allt, hur kommer vi att se på film i framtiden? För att ta reda på det har video on demand-tjänsten SF Anytime för tredje året i rad låtit 1 006 svenskar svara på frågor om sina filmvanor.

De senaste åren har det blivit allt lättare att hyra film direkt från tv-soffan. Kanske är det därför som allt fler svenskar väljer det alternativet. På två år har antalet som svarar att de använt VOD de senast tolv månaderna nära fördubblats då siffran stigit från 16 procent 2012 till 29 procent i år. Flest vod-användare hittar man i de yngre åldersgrupperna. Bland personer under 35 år har mer än fyra av tio använt video on demand.

Precis som i föregående års undersökning från SF Anytimes så visar det sig att den främsta anledningen till att använda video on demand är att det är enkelt och bekvämt. Andra fördelar som värdesätts högt är att slippa ta hänsyn till öppettider samt att det går snabbare än att hyra i butik.

martha_sf_anytime
Marta Jarzabek Hulthén

– Svenskarnas sätt att konsumera film har förändrats mycket på kort tid och det visar sig bland annat genom att allt fler börjar upptäcka fördelarna med VOD. Samtidigt är vi bara i början av den här utvecklingen, branschen har en spännande resa framför sig och tjänsterna kommer att utvecklas i takt med att marknaden växer, säger Marta Jarzabek Hulthén, marknadschef på SF Anytime.

Filmkonsumtion i framtiden

I dagsläget är det fortfarande tv-tablån som dominerar när det kommer till hur svenskarna konsumerar film. Över hälften, 56 procent, svarar att de främst ser film som sänds på tv. Men när de får sia om framtiden är det endast 35 procent som tror att film på tv kommer att utgöra största delen av deras filmkonsumtion.

Istället kommer svenskarna i framtiden främst att konsumera film som de hyrt online eller via sin SmartTV. Totalt svarar 41 procent av de tillfrågade att de om fem år främst kommer att konsumera film via en onlinetjänst där man antingen är abonnemangskund eller hyr film styckvis.

Jämfört med fjolårets resultat har kännedomen om nästan samtliga listade varumärken i undersökningen som erbjuder film online ökat. Bland vod-tjänsterna som främst erbjuder hyrfilm styckvis är SF Anytime den tjänst som flest känner till. Sett till hela vod-marknaden är Netflix, Viaplay och SF Anytime de tre mest välkända tjänsterna.

Vidare visar undersökningen att fyra av tio abonnemangskunder, 39 procent, fortsätter att hyra film styckvis i samma utsträckning även efter att de börjat använda en abonnemangstjänst och att nästan var tionde, nio procent, hyr mer film styckvis än innan.

– Det ligger helt i linje med vår bild av modernt tittarbeteende. Att skräddarsy tittandet efter sina egna behov genom att ha några olika typer av vod-tjänster som man väljer mellan utifrån vad man vill se just nu – det är det logiska sättet att konsumera film idag, säger Marta Jarzabek Hulthén.