Millennials positiva till att företag använder AI i reklamkampanjer

En ny undersökning från Rocket Fuel, som tittat på konsumenters attityder till artificiell intelligens, visar att yngre konsumenter är mer positiva till AI än äldre. Mest positiva är åldersgruppen millennials (födda mellan 1982 och 2011) där mer än två tredjedelar ser direkta fördelar med att företag använder AI för att påverka deras köpbeteenden.
Undersökningen Consumer Perceptions of AI Survey visar att nästan två tredjedelar av alla tillfrågade anser att AI är en positiv och spännande teknikutveckling. För gruppen manliga respondenter mellan 18–34 år var motsvarande siffra hela 81 procent. Därtill finner 69 procent av alla respondenter att AI har blivit en del i vardagen, 61 procent är medvetna att AI används i hemmen, och 61 procent svarar att de ser att AI används i media, reklam och marknadsföring. Av de respondenter som var medvetna om att AI används i marknadsföring, var 57 procent positiva till användningen.
Bland svenska konsumenter är tillförlitligheten och förståelsen för AI något lägre än i jämförelse med andra europeiska länder. 65 procent av respondenterna är positivt inställda till AI, 56 procent vet att AI används in hemmen och 58 procent vet att det används i media, reklam och marknadsföring.
Totalt deltog 1 895 personer från åtta olika länder (Storbritannien, USA, Tyskland, Italien, Australien, Frankrike, Sverige och Spanien).
Samtidigt som tillgången till produkter och tjänster inom e-handeln ökar stadigt, vill konsumenter ha en allt mer personlig upplevelse. Åttio procent av alla tillfrågade mellan 25–34 år meddelade att de ser ett värde med att företag riktar anpassad reklam eller personliga erbjudanden till dem. Undersökningen visar också att 62 procent av alla tillfrågade ser ett värde i att använda artificiell intelligens för att ge tips på produkter eller tjänster som de eventuellt kan vara intresserade av.
I Sverige är 75 procent av de tillfrågade positiva till riktad reklam och tar gärna emot personligt anpassade budskap.
– Vår studie ger en intressant överblick över konsumenters attityder till AI och hur de ställer sig till det konstant föränderliga digitala landskapet. Vi ser att millennials tydligt förstår värdet med de möjligheter som tekniken kan ge och delar gärna med sig av personlig data. Men samtidigt kräver de att informationen som de delar med sig av används till deras fördel. Att engagera och anpassa kampanjer ner på individnivå är en tydlig utveckling och ett steg som alla marknadsförare måste ta för att behålla kunder och hitta ett engagemang bland konsumenter i den digitala världen, säger Magnus Johansson, Nordenchef på Rocket Fuel.
Undersökningen visar att artificiell intelligens kan göra reklam bättre och mer relevant för e-handel. En ökad diskrepans mellan media och deras målgrupper, samt den snabba ökningen av olika enheter och plattformar, gör att marknadsföring blir allt mer komplex. Om varumärken vill förstå konsumenter och få kontakt med kunder vid de tillfällen då beslut fattas, måste de använda sig av artificiell intelligens för att nå resultat.