Millennials förväntar sig mer än andra konsumentgrupper

Millenniumgenerationen är en målgrupp uppvuxen med det digitala sedan födseln – digital by nature – som konsumerar och interagerar i flera kanaler samt med flera skärmar, ofta samtidigt. Att nå fram till millennials är idag en stor utmaning för digitala marknadsförare.
En utmaning är att millennials har ett brett åldersintervall med olika intressen, beteenden och livsstilar. Det här är en konsumentgrupp som i kombination med sin digitala mognad är mer differentierad än andra vilket resulterar i att demografiskt styrd kommunikation fungerar sämre, jämfört med mer traditionella konsumentgrupper.
Millenniumgenerationen förväntar sig ett personligt och dialogorienterat tilltal i sin kommunikation med varumärken. De har även en förväntan om att företag som vill marknadsföra sina produkter och tjänster är relevanta samt kan förutse deras behov. Exempelvis ska HBO och Netflix tipsa om tv-program som följer deras intressen och inte ge irrelevanta val. På samma sätt tänker de kring annonsörer och reklam.
Rocket Fuel presenterade nyligen en forskningsrapport som kartlagt konsumentattityder till artificiell intelligens. Resultatet avslöjar att den yngre generationen är mer accepterande till varumärken som använder artificiell intelligens för att informera om olika produkter och tjänster. Hela 80 procent av millennials säger att de faktiskt föredrar varumärken som visar upp personlig reklam, styrd av artificiell intelligens. Det här är positiva nyheter för digitala marknadsförare eftersom det visar att den yngre generationen redan blivit vana med att ta emot budskap som är styrda av artificiell intelligens.
Genom att kombinera ägd-, förstaperson-data och artificiell intelligens kan varumärken identifiera kundmönster, baserat på beteende, i realtid samt använda kunskapen för att upptäcka nya kunder och trigga återköp hos tidigare. AI förbättrar spelreglerna för både konsumenter och annonsörer eftersom tekniken identifierar när konsumenten är som mest mottaglig, oavsett enhet. Millennials förväntar sig att annonsörer använder deras data för att ge dem personliga budskap, att inte göra det är att göra självmål.
Millennials kommer att fortsätta göra sina köpval på internet. Varumärken som förstår och når fram med personliga budskap, oavsett enhet, är också de som kommer att få en lojal kundbas bland millennials under hela sin livscykel.
Artikeln är skriven av:

Magnus Johansson
VD på Rocket Fuel i Sverige